Casagrande primer

Court of Justice (Photo: EU Commission)

EU pogodbe prepovedujejo nacionalno diskriminacijo. Predhodna prepoved je veljala le za zaposlene, ki so bili omenjeni v pogodbah.  Evropsko sodišče je razširilo obseg prepovedi o diskriminaciji, da so sedaj vključene tudi osebe, ki trenutno niso na trgu delovne sile.

Razsodba v Casagrande primeru (primer 9/74) je diskriminacijo proti osebam v izobraževalnem sistemu naredila nezakonito. V času primera (1974), izobraževanje ni bilo vključeno v pogodbe.

Opombe

Primer pravnega aktivizma in diskriminacije.