Diskriminacija

Article 12 TEC forbids any discrimination on the grounds of nationality (Photo: European Commission)

Člen 12  TEC prepoveduje vsako diskriminacijo na podlagi nacionalnosti. Svet bo sprejel pravila za prepoved take diskriminacije s  kvalificirano večino in soodločitvijo Evropskega parlamenta.

Člen 13 TEC dovoljuje dejanja za boj proti diskriminaciji, ki temelji na "spolu, rasnem ali etničnem izvoru, veri ali prepričanju, nezmožnosti, starosti ali seksualni usmerjenosti". Svet odloča soglasno.

Po  pogodbi iz Nice, se lahko o spodbujevalnih ukrepih, ki ne zahtevajo prilagoditve zakonov držav članic (harmonizacija), odloča z glasovanjem kvalificirane večine v Svetu in soodločanjem Evropskega parlamenta.

Za harmonizacijo zakonov držav članic je potrebna soglasna odločitev držav članic. Te členi so zakonodajne narave in pokrivajo široka področja življenja.

Opombe

  • Evropsko sodišče v Luksemburgu uporablja prepoved za diskriminacijo, za podporo nemške ženske borbene pravice v vojaških zadevah na enakih osnovah kot moške (primer Tanja Kreil). V tistem času-2000- je bilo vojaško področje izven obsega pogodb EU. To ni preprečilo Evropskemu sodišču izjaviti, da je pod zakonom EU imela temeljno pravico za enakost v vojaških zadevah.
  • Z uporabo tega člena o diskriminaciji je lahko možno, da se Sodišče odloči o takšnih zadevah kot so ženska duhovščina, pravica za ustanovitev državne cerkve, zakonodaja za splav, poroke homoseksualcev in posvojitev otrok homoseksualnih parov v različnih državah EU. 
  • Za države članice je možno, da so izločene od takih dejanj s posebnimi izjemami (odstopanji) v pomemnih pogodbah EU.
  • Irska in Malta imajo posebna odstopanja glede splava.

Prihodnost

Listina o temeljnih pravicah EU bo verejtno podaljšala pristojnosti Evropskega sodišča o zadevah glede človekovih pravic, če bo pravno zavezujoča v Ustavi EU.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/empl......undamental_rights/index_en.htm

http://www.stop-discrimination.info/