Splav

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)

EU nima nobene pravnepristojnosti pri urejanju odobritve ali prepovedi splava. Navklju temu je Evropsko sodišče septembra  1991 v primeru SPUC proti Grogan odločilo, da je lahko splav storitev po člena 50 TEC. Posledično je Irska, kot država članica z strogim zakonom proti splavu, zaprosila za protokol Pogodbe iz Maastrichta, da bi se izognila prevladi prava EU(pravnemu redu) nad nacionalno zakonodajo.

Decembra 2002, je Malta pridobila podobno odločbo v času svojih članskih pogajanj.

Poljska je naslednja pristopna država,  kjer je splav zakonsko prepovedan. Ima individualni sporazum (enostranska izjava) o splavu in morali, ki je priložen njeni pristopni pogodbi.

Opombe

Julija 2002 je resolucija Evropskega parlamenta zahtevala zakonit dostop do splava tako v državah članicah kot v  državah kandidatkah.

Povezave

http://www.ippf.org/regions/eu....../choices/v28n2/legislation.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm