CEFIC

(Photo: Notat)

Evropski Svet za kemično industrijo. Ena najmočnejših lobističnih skupin EU. Predstavlja kemično  industrijo in njeno željo po prodaji npr. večje količine pesticidov.

Povezave

Glej tudi kemikalije.

http://www.cefic.org