CEN, CENELEC in ETSI

CENELEC is a pan-European standards organisation concerned with electrical goods (Photo: cenelec.org)

Standardne organizacije, ki služijo EU in ostalim evropskim narodom s skupnimi standardi. Standarde določa kvalificirana večina glede na pravila EU za področje EU.

Če se ustanovi standard, preseže nacionalno pravo in se ga lahko spremeni ali dopolni le z naslednjo odločitvijo kvalificirane večine.

Opombe

  • CEN je splošna organizacija v Bruslju, “Comité Europeéen de Normalisation”.
  • CENELEC predstavlja električne člene.
  • ETSI je namenjen za elektonsko komunikacijo.

Povezave

http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm

http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm

http://www.etsi.org/