Akcijski odbor za Združene države Evrope

Jean Monnet, the "Father of the EU" and founder of ACUSE (Photo: European Commission)

"Oče EU" in prvi predsednik visoke oblasti, Jean Monnet, je oblikoval akcijski odbor za Združene države Evrope, za propagando zvezne Evrope leta 1995.

Povezave

http://www.jean-monnet.ch/anglais/pFondation/fondation.htm