Visoka avtoriteta

Robert Schuman delivering his speech on 9 May 1950 (Photo: http://www.europaallalavagna.it/200644/schumandeclaration5p.jpg)

Vodstvo Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) je imelo visoko avtoriteto z zakonodajno, izvršilno in sodno pristojnostjo- v zelo omejenih območjih jekla in premoga. Cilj je bil skupni nadzor nad sredstvi, za vojno uporabo.  To je zgodovinsko ozadje še vplivnejše Evropske komisije, ki ima monopol nad uvajanjem zakonodaje v EU.

Opombe

Evropska komisija oblikuje zakonodajo za širok razpon področij, ki prvenstveno pripadajo parlamentarnim demokracijam. Razvoj je pripomogel k diskusiji o demokratičem primankljaju in demokratični zakonitosti.