Demokratični deficit

(Photo: Notat)

Tako federalisti in evroskeptiki kritizirajo trenutno EU za njen demokratični deficit. Čeprav, se ne strinjajo o rešitvi.

Demokratični deficit se pojavi, ko se odločitve prenesejo iz nacionalnih parlamentov in volilnih teles v državah članicah v Bruselj. V Bruslju se o večini stvareh odločajo državni uradniki za zaprtimi vrati ter zakoni so oblikovani preko sporazumov med vsemi državami članicami (nadnacionalno).  Zato je za posamezno državo nemogoče, da ukrepa sama, ko želi spremembe v zakonodaji EU.

To pomeni, da za kar volijo državljani in vplive na nacionalni ravni, nima gotovega učinka na ravni EU. Glas in vpliv državljanov je razvrednoten na nacionalni ravni brez kakršnihkoli pridobljenih izboljšav na ravni EU.

Opombe

  • Federalisti se želijo znebiti demokratičnega deficita z ustanovitvijo pristne parlamentarne demokracije EU, kjer bi zakonei oblikoval Evropski parlament namesto stalnih predstavnikov v Svetu ministrov.
  • evroskeptiki in evrorealisti želijo nadzirati pravila EU z volilnimi telesi in nacionalnimi parlamenti v državah članicah ter spremembmo Komisije v sekretariat za nacionalne parlamente, v kateremu vsak parlament imenuje svojega predstavnika.