Evropska skupnost za premog in jeklo

Jean Monnet (Photo: European Commission)

Ena izmed treh pristnih evropskih skupnosti, druge so Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo.

Originalno jo je predstavil francoski zunanji minister Robert Schuman 9.maja 1950- od takrat se ta dan obravnava za dan Evrope. Ustanovljena s Pogodbo iz Pariza 1951 in obstajala do leta 1952. Končala se je julija 2002.

Ideja nadnacionalne skupnosti, ki si deli vire premoga in jekla, ki izvira iz francoskega trgovca konjaka in diplomata Jean Monneta.  Njegova visoka oblast do uprave virov premoga in jekla Francije, Italije, Nemčije in držav Beneluksa je predhodnje oblikovala nadnacionalno Evropsko komisijo. Njena parlamentarna skupščina je predhodnje oblikovala  Evropski parlament.