Evropska gospodarska skupnost, EGS

The Treaty of Rome established the European Economic Community (Photo: EU Commission)

Ustanovljena s Pogodbo iz Rima 1958 za oblikovanje tako imenovanega "skupnega trga. Sedaj pripada prvemu stebru  Evropske Unije.

Do 1972 se je uporabljala kratica EGS. Nato ES za Evropsko skupnost po  Pogodbi iz Maastrichta.

Povezave

Glej Evropske skupnosti