Pogodbe iz Rima

Treaty of Rome, signed in Rome (Photo: EU Commission)

Podpisane v Compadogliu v Rimu, 25.marca 1957, za vzpostavitev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo od 1. januarja 1958.

Povezave

http://www.cerebalaw.com/rome.htm