Evropska skupnost za atomsko energijo, EAEC ali Euratom

(Photo: EU Commission)

EAEC je bila ustanovljena skupaj s skupnim trgom enakočasno kot Pogodba iz Rima (1957) in začela veljati 1.januarja 1958.

Euratom je bila upravna agencija Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki je bila osnovana na Evropski pogodbi o atomski energiji.

Prihodnost

Konvencija o prihodnosti Evrope je predlagala, da se Pogodba Euratom doda Ustavi EU kot protokol.

Povezave

Glej Energija.

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm