Pogodba iz Pariza

Osnutek iz leta 1951, ki je začel veljati leta 1952 kot pravna osnova za Evropsko skupnost za premog in jeklo. Potekla julija 2002.

Povezave

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm