Dvostranski sporazum

(Photo: Notat)

Dvostranski sporazum je sporazum med dvema strankama.

Dvostranski sporazumi so navadno med državami, ki ne sprejmejo sporazuma, ki je bil dosežen med drugimi skupinami držav. 

Na primer, ZDA poskuša doseči vrsto dvostranskih sporazumov s posameznimi državami, kar bo njene države oprostilo tožb Mednarodnega kazenskega sodišča.

V okviru njene pristojnosti, lahko države članice EU sklenejo dvostranske sporazume s tratjimi državami.

Povezave

Sporazumi z drugimi državami in mešani sporazumi.

International Criminal Court: http://www.icc-cpi.int/php/index.php