Sporazumi z drugimi državami

Working discussions between Robert Zoellick, US trade representative, and Commissioner for Trade Pascal Lamy in 2002 (Photo: European Commission)

Oboji, EU in države članice lahko imajo sporazume z ostalimi državami. EU lahko vstopi v sporazum v imenu držav članic za nekatere, vendar ne vse zadeve. Sporazume lahko podpiše, ko ima pravno osebnost. Celotna EU dosedaj še nima polne pravne osebnosti. Če želi EU podpisati sporazum, morajo običajno to podpisati tudi vse države članice.

Evropska skupnost, ES, ima pravno osebnost in lahko podpisuje sporazume z državami izven EU ("tretje države"). ES ima pristojnosti podpisati sporazume, ko je to navedeno v pogodbah. ES lahko tudi sklepa sporazume z drugimi državami, ko  ima notranjo pristojnost in z njo lahko vpliva na temo. Glej tudi AETR primer.

Opombe

  • Za mednarodne sporazume, sporazume o razvoju, okoljske sporazume in sporazume o trgovini, se Evropski parlament  posvetuje. (Člen 300 II, III.1, 181, 174, 133 TEC).
  • Za pridružitvene sporazume, evropske sporazume in podobne bolj kompleksne sporazume, mora Evropski parlament dati svoje soglasje. (ART 10 TEC, 300 III.2).