Postopek soglasja

European Parliament, Strasbourg (Photo: European Parliament)

Predstavljen z Enotnim evropskim aktom leta 1987. Evropski parlament ga uporablja za odobritev mednarodnih pogodb in nekaterih drugih odločitev izven postopka soodločanja in posvetovanja.

Pomembne mednarodne pogodbe zahtevajo absolutno večino vseh članov (314 od 626 do širitve).

V drugih členih (TEC 105, 107, 161 in 300) postopek soglasja zahteva le navadno večino oddanih glasov. Sporazumi s tretjimi državami, pridružitveni sporazumi in odobritev novih držav članic, zahtevajo absolutno večino članic.

Člani Evropskega parlamenta lahko zato glasujejo proti širitvi na dva načina: da glasujejo "Ne" ali pa se vzdržijo.

Prihodnost

Evropski parlament želi, da se postopek soglasja uporabi tudi pri  spremembah pogodbe, vendar to še ni bilo omenjeno v ustavi EU.

Povezave

Glej tudi sporazume z drugimi državami in pridružitveni sporazum.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm