Pridružitveni sporazum

'No to EEA' campaign in Norway (Photo: Nei til EU)

EU ima različne vrste  sporazumov z drugimi državami.

Pridružitveni sporazum

Pridružitveni sporazum je sporazum med EU in zunanjimi (tretjimi) državami. Glede na člen 310 TEC je tak sporazum osnova tesnega sodelovanja ter lahko vodi v članstvo tretje države v EU.

Sporazum o evropskem gospodarskem sporazumu (EGP)

Sporazum o EGP ureja skupni gospodarski prostor z Norveško in  Liechtensteinom.

Sporazum o partnerstvu

Sporazum o partnerstvu je bil podpisan z npr. bivšimi Sovjetskimi republikami v Skupnosti neodvisnih držav (CIS).

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum

EU ima stabilizacijsko-pridružitvene sporazume (SPS) z Balkanskimi državami.

Razvojno-pridružitveni sporazum

Razvojno-pridružitveni sporazumi se drugače imenujejo tudi sporazumi o sodelovanju (npr. z Maghreb, Mashreg, ali Cotonou sporazum).

Prosto trgovinski pridružitveni sporazum

Prosto trgovinski pridružitveni sporazumi (npr. Sporazum o EGP).

Povezave

http://europa.eu.int/comm/enla......pas/assoc_agreements.htm  http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/europe_agr.htm