Evropski gospodarski prostor, EGP

(Photo: EUobserver.com)

Območje proste trgovine za države članice EU in Norveško, Islandijo in Liechtenstein (EFTA države). Prosta trgovina ne vključuje kmetijskih prozvodov in rib.

Norveška, Islandija in Liechtenstein so sprejele okoli 4000 zakonov EU, ki se v večini navezujejo na entoni trg. Uradno, imajo posebno pravico veta glede tega, vendar jo še nikoli niso uporabili. Pogodba EGP obvezuje zgoraj omenjene države plačilo prispevkov strukturnim skladom EU, ki znašajo 0,02% njihove BNP v nasprotju z državami članicami, ki plačujejo 0,47% svojega BNP.

Po izteku trenutnega finančnega sporazuma leta 2003 in z razširitvijo EU, se je z novimi pogajanji določilo višje prispevkle za leto 2004. Tri države EFTE morajo plačati desetkrat več, 230 milijonov Evrov na leto, za vstop na trge v razširjeni EU.

EGP vodi Svet, ki se srečujo dvakrat letno ter Skupni odbor visokih državnih uslužbencev, ki se srečajo vsaj enkrat mesečno.

Opombe

Povezave

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eea/