Območje proste trgovine

European Free Trade Association (EFTA) (Photo: eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.htm)

Območje kjer se vse dobrine prodajajo brez [w custom_duties]carin[/w. Če džave pripadajo prosto carinskemu območju  lahko imajo različne carine do drugih držav, EU-kot  carinska unija- ima skupne carine kot rezultat skupne trgovinske politike.

Prosta trgovina povečuje celotno proizvodnjo in proizvaja več bogastva za razdelitev. Vendar prosta trgovina ne daje vedno enakih koristi partnerjem. Nekateri dobijo, medtem ko drugi izgubijo, odvisno od pogojev.

Prosto trgovinski sporazumi so zato pogosto združeni z finančnim protokolom z finančnimi provizijami za premik bogastva iz bogatejših držav v revnejše.