Carinska Unija

Območje trgovine, ki pokriva dve ali več držav, ki se strinjajo glede odprave notranjih carine in omejitve obsega poslovanja (kot npr. kvote) in da bodo imele skupno zunanjo carino in druge skupne nadzore trgovine.

Opombe

Povezave

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm