Skupna trgovinska politika

EU je carinska unija, ki ima ekonomske sporazume z večino držav ali bloki držav. EU se pogaja v imenu držav članic. O večini mednarodnih sporazumov se sedaj lahko odloča s kvalificirano večino v Svetu in s postopkom sooglasja Evropskega parlamenta.

Povezave

Glej tudi sporazumi z drugimi državami, območje proste trgovine in pravna oseba.

http://europa.eu.int/pol/singl/index_en.htm

http://www.eu2004.ie/templates......ndard.asp?sNavlocator=4,22,325