AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Photo: www.autoettevoteteliit.ee)

Okrajšava za Evropski sporazum o transportu. Vključuje socialna pravila za zaščito voznikov.

EU se je pogajala za sporazume v imenu držav članic od primera AETR 22/70. V tem "revolucionarnem" primeru, je Evropsko sodišče v Luksemburgu oblikovalo načelo, da ima EU avtomatično zunanje pogajalske pristojnosti, kjer je pristojna za ustanovitev notranjih pravi. Enostavneje, notranja pristojnost=zunanja pristojnost.

Po pogodbi iz Nice se je razvilo načelo, da se odločitve glede mednarodnih sporazumov ponavadi sprejmejo s postopkom glasovanja, ki velja za področja notranjih odločitev-(soglasnost ali kvalificirana večina).

Prihodnost

Ustava EU predlaga, da se EU podeli enotno pravno osebnost, ki ji boo dovoljevala mednarodna pogajanja v imenu držav članic na vseh področjih kjer lahko EU posreduje interno. To pooblastilo (pristojnost) za zunanja pogajanja naj bi se imenovalo "izključna pristojnost", kjer državam članicam ni dovoljeno ukrepati razen če jih za to ne pooblastijo oblasti EU.