Aditivi

Food additives are regulated by EU directives (Photo: www.ecosalon.com)

Direktive EU določajo kaj je dovoljeno dodajati hrani. Obstajajo posebne direktive za sladila in barvne aditive ter tako imenovana "mnogovrstna direktiva", ki pokriva nitrate, sulfite, itd.

Povezave

Glej tudi okoljsko klavzulo in azo barvila.

http://www.elc-eu.org/approved.htm