Okoljska klavzula

Danish flags. Denmark obtained a special environmental clause in the Single European Act. (Photo: Notat)

Leta 1987 je Enotni evropski akt predstavil odločanje z glasovanjme kvalificirane večine o zadevah, ki vplivajo na trgovanje med državami članicami (notranji trg). Danska se je zaradi tega posebej bala za ukinitev svojih okoljskih standardov. Večinski glas ostalih držav,s podporo harmonizacije standardov notranjega tga lahko razveljavi okoljske zakone na Danskem. Danska je zato pridobila tako imenovano "okoljsko garancijo", ki dovoljuje državam članicam tako ohranitev in predstavitev strožjih okoljskih standardov kot pa minimalne ravni določene s kvalificirano večino.

"Garanciija" je omogočila danski vladi za pridobitev pritrdilnega glasu na referendumu glede Enotnega evropskega akta. Referendum je sklicala vladna manjšina proti nasvetu večine v danskem parlamentu.

Klavzula je bila določena v  Pogodbi iz Amsterdama, vendar je njena vrednost bila vprašljiva še šest mesecev kasneje, ko se je Komisija odločila, da ne bo dovolila posebnih danskih pravil glede nitratov in sulfitov, ki povzročajo raka. 2003 je  Evropsko sodišče dovolilo Danski, da lahko obdrži svoja pravila glede nitratov, ker Evropska komisija ni upoštevala izjave zdravstvenega odbora EU. Tako so bila danska pravila o sulfitih sprejeta. 

Klavzula je uspešna, ko je dovoljevala prepovedi PCP v različnih državah članicah, venadar tudi samo takrat, ko je bila prozvodnja PCP prepovedana v vseh državah članicah.

Uporabljala se je za kreozot, ki povzroča raka, vendar pod pogojem, da skupni trg EU ni trgoval moteno. Klavzulo lahko najdemo v členu 95 TEC in ponovno v členu III-65.4.

2003 je Danska dobila primer glede nitratov v mesu, saj je Evropska komisija zavračala nasvet svojega znanstvenega odbora. Danska je zgubila primer o sulfatih.

Opombe

  • Posebna pravila EU za okolje dovoljujejo le minimalne zakone.  Države članice lahko poleg tega predstavijo strožja pravila,če želijo. Težava za države z višjimi okoljskimi standardi nastopijo takrat, ko se na pravni osnovi sprejme zakone, ki vplivajo na okolje v členih notranjega trga, ker je znotraj notranjega trga cilj celotna harmonizacija vseh pravil.
  • Termin okokjske klavzule se uporablja za klavzulo, ki se jo lahko vključi v trgovinske sporazume, da se zagotovi, da so postopki vezani na določena okoljska pravila.

Povezave

http://europa.eu.int/pol/env/index_en.htm