Enotni Evropski Akt

Enotni evropski akt je ime pogodbe EU.

Podpisan je bil 1986 in začel veljati 1987 po referendumu na Danskem in Irskem. Skupaj s Pogodbo iz Maastrichta predstavlja najširše spremembe pogodb do sedaj.,

Predstavila je glasovanje  kvalificirane večine na  notranjem trgu, da je možno sprejeti okolo 300 zakonov za enotni trg.  Predstavila je tudi postopek sodelovanja, ki daje Evropskemu parlamentu možnost uveljavljanja sprememb v del zakonodaje.

Povezave

okoljska klavzula, notranjem trgu and Cassis de Dijon primer.

http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html