Notranji trg

Removal of all obstacles to the free movement of goods, services, capital and persons (Photo: www.eu2008.si/.../consumer_protection.html)

Termin "notranji trg" je bil predstavljen leta 1987 z Enotnim Evropskim Aktom (EEA), da bi naznanil odstranitev vseh ovir prostega pretoka dobrin, storitev, kapitala in oseb. Nanaša se tudi na trg z visoko stopnjo harmonizacije zakonodaj, ki urejajo pravila trgovanja, specifikacijo dobrin, itd.

Sedaj se pogodbe še vedno nanašajo ali na "skupni trg" v členu.94 TEC, kjer se zakoni lahko harmonizacije le s soglasjem, ali na "notranji trg" v členu.95 TEC, kjer se zakoni lahko harmonizirajo z kvalificirano večino v Svetu s soodločitvijo v Evropskem parlamentu.

Notranjii trg se najboljše definira kot bolj enoten in temeljito skupen trg.

Opombe

Nekateri pravijo, da je bil termin notranji trg uporabljen le kot pretveza za predstavitev glasovanja kvalificirane večine na tem področju, saj je razliko med "notranjim" in skupnim" trgom težko opredeliti.

Prihodnost

Ustava EU predlaga, da bi celoten "notranji trg" postal deljena pristojnost- EU pravo bi tako nadvladalo obstoječi zakonodaji držav članic in njihovi pravici izdajanja predpisov na teh področjih.

Povezave

http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_en.htm