Cassis de Dijon primer

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Pomembna sodba Evropskega sodišča iz leta 1979, ki je za splošno pravilo navajala, da so izdelki v eni državi EU, legalni tudi v drugih državah EU (primer 120/78). Sodba je prisilila države članice, da se strinjajo glede skupnih standardov, o katerih se drugače ne bi sporazumele. 

Cassis je francosko žganje s 16% alkoholom. Nemčija ne bi odobravala, da se prodaja kot "žgane", saj mora po nemškem zakonu vsebovati minimaln 25% alkohola. Sodba je opredelila tudi način odločanja s kvalificirano večino po tako imenovanim notranjim trgom, ki je bil predstavljen  z Enotnim evropskim aktom leta 1987.

Povezave

http://www.europarl.eu.int/factsheets/3_2_1_en.htm