Pogodba iz Amsterdama

Treaty of Amsterdam (Photo: http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/select)

S pogajanji usklajena 1997. Veljati začela 1999.

Pogodba iz Amsterdama:

Povezave

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s50000.htm
http://www.europa.eu.int/en/ag....../intro/home_en.htm