Komitologija

Budgetary Control Committee (Photo: Finnish EU Presidency website)

Ime za delo in študij večih odborov in delovnih skupin v EU. Komisija ne želi predstaviti celotnega pregleda delovnih skupin. Švedski znanstvenik je našel pribljižno 1350 aktivnih delovnih skupin v Komisiji.

Komitologija se navadno uporablja v bolj ozkem smislu za opredelitev različnih vrst odborov izmed 237-ih, za svetovanje in izvrševanje zakonodaje EU.  V določem pogledu, 1350 odborov in delovnih skupin v Evropski komisiji svetuje in izvršuje zakonodajo EU.

Od leta 1999 morajo uradni odbori poročati Evropskemu parlamentu z dnevnim redom in zapisnikom. Čeprav, večina delovnih skupin dela brez celotnega pregleda nad delovanjem izbranih članov parlamenta in članov Evropskega parlamenta-člani Evropskega parlamenta ne morejo dobiti niti seznama imen sodelujočih.

Opombe

  • Obstajajo pravila za svetovalne, regulativne in upravljalne odbore, vendar ne za bolj neformalne delovne skupine.
  • Tudi v Svetu je 297 Odborov.

Povezave

Glej tudi Odbori Evropskega parlamenta.

http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=10909