Odbor regij

(Photo: Committee of the Regions website)

Člani predstavljajo lokalne oblasti v EU. Trenutno ima Odbor regij le svetovalno funkcijo.

Prihodnost

Konvencija o prihodnosti Evrope predlaga, da lahko Odbor regij stopi pred Evropsko sodišče s trditvijo, da so predlagana pravila EU v nasprotju z načelom, po katerem naj bi bili na najbolj uztrezni ravni oblikovana zakonodaja in politika. (subsidiarnost).

Odbor regij bo imel razporeditev največ 344 članov v razširjeni EU.

Nemčija 24
Velika Britanija 24
Francija 24
Italija                           24
Španija                         21
Poljska                        21
Romunija                    15
Nizozemska               12
Grčija                       12
Češka Republika         12
Belgija                     12
Madžarska                     12
Portugalska                     12
Švedska                      12
Bolgarija                     12
Avstria                       12
Slovaška                     9
Danska                    9
Finska                      9
Irska                       9
Litva                   9
Latvija                        7
Slovenija                     7
Estonija                       7
Ciper                       6
Luksemburg                6
Malta                         5

Povezave

http://www.cor.eu.int.