Skupna ribiška politika

(Photo: Commission)

Ribe se obravnavajo kot kmetijski proizvod in se jih zato ureja s Pogodbenimi členi o kmetijstvu. EU ima skupno ribiško politiki. Glede na to da obalne vode EU niso preveč izropane, so državam članicam dodeljene ribiške kvote. EU določi celoten dovoljeni ulov (TAC) z glasom kvalificirane večine v Svetu. Dosežene odločitve pogosto ne upoštevajo količine ribolova, katerega priporočajo znanstveniki kot potrebnega za ohranitev ribjih zalog. EU tudi določa, z glasom kvalificirane večine, kakčno količino rib je dovoljeno ujeti posamezni državi.

Končna pravila, ki jih sprejme Svet ministov, navadno dovoljujejo večji ribolov od tistega, ki ga priporoča biološki svet.

Opombe

Leta 2002 je Evropska komisija predlagala novo skupno ribiško politiko. Španija se s tem ni strinjala in španski ministrski predsednikJose Maria Aznar je zaprosil komisijskega predsednika,Romana Prodija, da odpusti generalnega direktorja za ribištvo, Steffena Smidta. Uspel je in Smidta so umaknili iz pisarne.

Do decembra 2002 je bila narejena nova verzija skupne ribiške politike, s katero se je strinjala tudi Španija.

Prihodnost

Ustava EU predlaga, da mora biti varstvo morskih bioloških virov pod nadzorom EU (izključna pristojnost EU) in da splošna ribiška politika postane deljena pristojnost- EU zakonodaja bi tako ukinila obstoječo zakonodajo in pravico do zakonskega urejanja držav članic na tem področju.

Povezave

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_1_en.htm

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_2_en.htm

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_3_en.htm

http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/reform/index_en.htm