Skupna prometna politika

(Photo: Notat)

Ustanovna pogodba iz Rima je predvidela skupno prometno politiko, vendar je bila le delno sprejeta. Sodišče v Luksemburgu uporablja v Pogodbi splošna načela za ustanovitev svobodne konkurence v nekaterih delih transportnih področij.  Zadnja leta so končno razvidni različni načini prevoza, na primer ceste in železnice.

Februarja 2003 je Evropski parlament sprejel okvirno odločitev glede prometne politike.

Povezave

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_5_1_en.htm