Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev

(Photo: European Commission)

Delavci v različnih državah imajo skupne minimalne pravice glede na različne mednarodne konvencije.

EU ima malo pravil, ki jih potrebno upoštevati. Listina skupnosti o temeljnih socialnih pravicah je bila sprejeta decembra 1989 s strani Evropskega Sveta za potrditev pomembnosti socialnih vidikov enotnega trga.

Opombe

Povezave

Glej tudi socialne listine.

http://www-ilo-mirror.cornell.......yment/gems/eeo/eu/com_fsrw.htm