Blagovne znamke Skupnosti

Blagovne znamke uporabljajo družbe za trženje in prodajo svojih proizvodov s posebno obliko ali logom, ki ga ne more uporabiti konkurenčna družba.

Posebna blagovna znamka agencij EU je bila ustanovljena leta 1984 v Alicante-ju, Španija. Družbam omogoča  skupno blagovno znamko EU, ki se jo lahko uporablja na celotnem  področju EGP.

Povezave

http://oami.eu.int/en/default.htm