Kmetijski prelevmani

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

EU ima Skupno kmetijsko politiko (SKP). To ohranja fiksne cene za kmetijske proizvode znotraj EU, navadno nad tistimi na svetovnem trgu. Cilj je zaščititi kmete EU pred spremembami cen na svetovnem trgu. Razen navadnih carin, EU zbira spremenljive uvozne prelevmane kmetijskih proizvodov. 

Povezave

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm

Glej tudi  pdf datoteko o Kmetijstvu (po ustavi EU):                      http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf