Skupna kmetijska politika, SKP

(Photo: Commission)

Skupna kmetijska politika je bila prva skupna politika, ki jo EU sprejela s  Pogodbo iz Rima leta 1958. Obravnavali so jo nadomestilo Franciji za carinsko unijo, ki pokriva industrijske proizvode, kar je bilo v posebnem interesu Nemčije.

SKP temelji na skupnem notranjem trgu za kmetijske proizvode in zagotavlja višje cene kot na svetovnem trgu. Te cene so konkurenčne zaradi carin in kmetijskih dajatev na uvožene kmetijske izdelke. 

Evropske izvozne družbe prejmejo kritje za izvoz iz skupnega proračuna EU, ko prodajajo kmetijske proizvode zunaj EU. Ravne podpore s kritjem se je z leti razpolovilo. Namesto tega sedaj kmetje prejmejo neposredna plačila.

Obstaja 5.000 različnih pravil EU, ki urejajo presežno birokratsko Skupno kmetijsko politiko. Uprava vključuje vrsto delovnih skupin in upravljalnih odborov s predstavniki iz  držav članic, ki se pogosto srečujejo enkrat tedensko za določitev cen.

Pravila določa  kvalificirana večina v Svetu. To je vodilo v krizo brez predsedstva in kompromis iz Luksemburga.

Opombe

  • Zadnja leta je bilo veliko pomembnih sprememb za bolj okolju prijazno ter tržno in socialno usmerjeno SKP.
  • Evropski parlament ne sodeluje pri soodločanju za kmetijstvo. Svoje mnenje lahko poda le s posvetovalnim postopkom

Prihodnost

 Konvencija o prihodnosti Evrope je želela predstaviti postopek soodločanja pri Skupni kmetijski politiki, da bo Evropski parlament lahko predlagal spremembe in glasoval veto za predlagane zakone. Uravnavanje cen pa bo ostalo v pristojnosti Sveta.

Povezave

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm

http://www.ue2004.ie/templates......ndard.asp?sNavlocator=4,24,318

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_1_9_en.htm