Neposredna plačila

Farmers receive direct payments from the EU that are not related to their current production. (Photo: Lis Lak Risager)

Namesto podpore cen za kmetijske proizvode, je kmetijska sprememba v EU pripeljala do neposrednih plačil kmetom. Ta plačila so v povezavi z velikostjo kmetijske površine ali stopnjo pretekle proizvodnje, brez povezav s tekočo proizvodnjo.

Delitev kmetijskih subvencij in dohodka od količine kmetijske proizvodnje se še vedno smatra za "razdružitev" dohodka od prozvodnje.

Med prvim letom članstva v EU, prejemajo kmetje v 10-ih novih državah članicah 25% od tistega kar kmetje prejemajo v sedanjih državah članicah. Vsota se bo precej povečala in bo 100% do leta 2013.

OPombe

  • Pogajanja o širitvi so dodelila 25% neposrednih plačil, ki so trenutno dostopna kmetom EU, kmetom v državah prosilkah.
  • Med vrhom v Kopenhagnu leta 2002 je bilo nekaterim državam prosilkam dovoljeno dodati posebne nacionalne subvencije za neposredna plačila iz proračuna EU z dodajanjem.
  • Kmetje na Poljskem bodo zato pridobili 60% dohodkovne podpore, ki jo trenutno pridobivajo od njihovih kolegov iz zahodne Evrope.

Povezave

Glej tudi skupna kmetijska politika.

http://europa.eu.int/comm/agri....../external/enlarge/index_en.htm