Dolivanje

(Photo: EUobserver.com)

"Topping up" pomeni dodajanje.

EU bo najprej plačala 25% neposredne dohodkovne pomoči kmetom v pristopnih državah leta 2004, nato 30% leta 2005 in 25% leta 2006. Po tem se bo znesek povečal za 10% vsako leto, do leta 2013.

Novim državam članicam je dovoljeno plačati več iz njihovih proračunov, ter denar dodeljen za razvoj podeželja z "dolivanjem" do največ 55% leta 2004, 60% leta 2005 in 65% leta 2007 (razen za Slovenijo in Ciper, katerim je dovoljeno doliti sredstva, od datuma pristopa).