Pristop

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

Za priključitev k EU, bodo bodoče države članice podpisale pristopno pogodbo s trenutnimi državami članicami. 10 držav je to že storilo 16.aprila 2003 v Atenah. Pristopne pogodbe navajajo, da imajo nove države članice enake pravice in obveznosti kot obstoječe države članice. Nekatere obveznosti, določene s posebnimi protokoli, bodo v veljavo stopile po pristopu. Pristopne pogodbe in akte pristopa morajo obstoječe države članice sprejeti soglasno, ravno tako vsaka nova država članica.

Za odobritev  ratifikacije pristopne pogodbe, je v vsaki državi pristopnici potekal referendum, razen na Cipru.

Če je država neuspešna pri ratificiranju, se število glasov in sedežev ter številke glasovanja kvalificirane večine spremenil sorazmerno oz. tehnično, brez novih pogajanj med državami članicami. Pravna osnova za tako spremembo je vključena v pristopne akte.

Opombe

Ko je pristopna pogodba sprejeta, bo ratificirana in poslana v Italijansko republiko, ki zbira in hrani vse listine o ratifikaciji.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/enla......rgement/negotiations/index.htm
http://www.cyprus-eu.org.cy/eng/home.htm  http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10