Referendum za pristop k EU

Pred pristopom k EU, je imelo 9 od 10-ih  držav prosilk referendum (razen Cipra):

Češka Republika Referendum15/16 Junij 2003, 77% je glasovalo "Za"
Ciper Parlamentarna ratifikacija po podpisu pristopnega akta.
Estonija Referendum 14 Septembra 2003, 66.9% je glasovalo "Za"
Hungary Referendum 12 Aprila 2003, 84% je glasovalo "Za"
Latvija Referendum 20 Septembra 2003, 67% je glasovalo "Za"
Litva Referendum 11 Maja 2003, 90% je glasovalo "Za"
Malta Referendum 8 Marca 2003, 53% je glasovalo "Za"
Poljska Referendum 7-8 Junija 2003, 77.5% je glasovalo "Za"
Slovaška Referendum 16/17 Maja 2003, 92.5% je glasovalo "Za"
Slovenija Referendum 23 Marca 2003, 89% je glasovalo "Za"