Danner primer

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Primer o katerem je Evropsko sodišče odločilo leta 2002. Findko-nemški državljan je imel pokojnino v Nemčiji. Ko se je preselil na  Finsko je naprej plačeval za svojo nemško pokojnino. Finska mu ni dovolila znižanje davkov za finsko pokojnino. Sodišče je navajalo, da to ni bilo skladno z nediskriminacijskimi načeli in prostim pretokom storitev in kapitala.

Pomemben primer je odprl skupni pokojninski trg. C-136/00.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/inte......l_market/pensions/index_en.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/s02203.htm