Nemčija

Unification of Germany in 1990 (Photo: European Commission)

Nemčija ima 82,3 milijone prebivalcev in 360.000 km2 površine. Bila je ena pristnih držav članic Evropske gospodarske skupnosti. Sedaj ima 10 glasov od 87 v Svetu in 99 sedežev od 626 v  Evropskem parlamentu.

Prihodnost

Po naslednji širitvi EU, bo Nemčija imela 29 glasov od 321 v Svetu ter 99 sdežev od 732 v Evropskem parlamentu.

Povezave

http://www.deutschland.de/

http://www.europarl.eu.int/enl......tates_links_en.htm#deutschland