Kmetijske cene

(Photo: www.schlechterfarms.com)
Običajno cene kmetijskih proizvodov določa trg, na osnovi stopnje ponudbe in povpraševanja. Znotraj EU na kmetijske cene vpliva Skupna kmetijska politika (SKP). EU posreduje na kmetijske trge z namenom stabilizirati cene z gradnjo zalog, ko cene padejo. Cene v EU so zato običajno višje kot na svetovnem trgu.