Odločbe v Skupni zunanji in varnostni politiki

"Splošna načela", "smernice" in "skupne strategije" so soglasno določene na Evropskih vrhih soglasno med zadevnimi ministri. Čeprav se nekateri vzdržijo glasovanja proti predlogu s konstruktivno vzdržnostjo.

"Skupni ukrepi", "skupna stališča" in imenovanje posebnih predstavnikov so odločeni z glasovanjem kvalificirane večine. "Sodelovanje" je med državami članicami prisotno.- člen 12 in 23 TEU. 

Prihodnost

Ustava EU predlaga, da se "odločbe" običajno uporabijo za določitev zunanje politike.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/lvb/r00001.htm