Razdružitev

(Photo: Notat)

Kmetijske subvencije so pogosto odvisne od količine proizvodnje. Evropska komisija je nameravala ločiti (razdružiti) kmetijski dohodek iz preteklih proizvodenj, da lahko vsi kmetje prejmejo enako podporo ne glede na to koliko proizvedejo. To naj bi naredilo proizvodnjo odvisno od ponudbe in povpraševanja, kot pa da je povezana z proizvono subvencijsko ravnjo.

Povezave

Glej  neposredna plačila.

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm