Pomoč in Razvoj

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, in collaboration with UNICEF in Burundi, Africa (Photo: European Commission)

EU in njene države članice so največje svetovne darovalke revnim državam s posameznim prispevkom EU na 5.mestu z 9,7 milijarde Evrov leta 2001. EU plačuje 4 krat več kot ZDA.

Povezave

Glej tudi Cotonou, razvoj, ERS. http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm