Evropski razvojni sklad, ERS

Jean Robert Goulongana, Secretary general of the ACP Group (Photo: European Commission)

ERS je instrument ali sredstvo za finaciranje sodelovanja po  Cotonou sporazumu, ustanovljen z državami AKP.

Proračun: 13,5 milijard Evrov za 2000-05. Financiran z neposrednimi prispevki držav članic. Ni del proračuna EU in ker je izven nadzora Evropskega parlamenta, je bil kritiziran.

Njegovi postopki so preprečili potrošnjo velike količine denarja in kot je načrtovano- ponavadi traja 10 let predenj se potroši petletno dodeljeno količino ERS. Del porabe gre nazaj državam članicam.

Prihodnost

Konvencija predlaga vključitev razvojnega sklada pod splošna proračunska pravila EU.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/r12102.htm
http://www.odi.org.uk/tropics/funds/EDF.htm