Ekonomska priporočila

(Photo: ECB)

Vsako leto EU izda "priporočila" o ekonomskih politikah, ki bi jih morale njene države članice sprejeti. Priporočila niso pravno obvezujoča.

Opombe

Je nasprotje pravno obvezujočim pravilom EMU. Države članice so lahko kaznovane, če kršijo kriterije  EMU pakta za stabilnosti in rast

Povezave

http://europa.eu.int/comm/econ....../publications/implement_en.htm