ECU

(Photo: EUobserver.dk)

Evropska denarna enota.

Osnovana je na osnovi košarice različnih nacionalnih valut in je bila uporabljena s strani  Evropskega monetarnega sistema od 1979. Vsako ponderiranje valute v košarici je bilo določeno kot odtstotek v deležu vsake države v GNP EU in notranje trgovine. Evropski monetarni sistem je deloval pred ustanovitvijo enotne valute,  Evra. Evropska denarna enota je bila uporabljena za namene proračuna EU od 1.januarja 1999, ko je bil Evro predstavljen. Evro je dobil enako vrednost kot Evropska denarna enota.

Opombe

  • v Pogodbi iz Maastrichta je ECU dobila ime enotne valute za ugoditev Franciji-ecu je bil francoski zlati kovanec iz srednjega veka.
  • Kasneje je bila ECU preimenovana v "Evra", zaradi ugoditve željam Nemčije.