Zračni promet

(Photo: European Commission)
 

EU želi regulirati del zračnega prometa. Načrtuje ustanovitev neodvisne evropske agencije za varnost v letalstvu ter skupnih pravil za zaščito civilnega letalstva. Osnutki pravil so pripravljeni za nadzor dogodkov in nadomestilo, odgovornost v primeru nesreč, dodeljevanje slotov na letališčih, zavarovanje v letalskem sektorju, emisijo hrupa in nepošteno prakso oblikovanja cen.

Leta 2002 je Evropsko sodišče prepovedalo  dvostranske sporazume med državami članicami in ZDA in zahtevala od EU, da ustanovi medsebojne sporazume s tretjimi državami.

Prihodnost

Evropska komisija želi ustanoviti "Enotno Evropsko nebo".

Povezave

Glej tudi Eurocontrol.